Pracujemy w godzinach: Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 22:00, Sobota od 8:00 - 18:00, Niedziela od 10:00 - 18:00

Badanie płynów z jam ciała

W normalnych warunkach w jamie otrzewnej, jamie opłucnej oraz worku osierdzowym znajdują się bardzo niewielkie jego ilości płynu. W przypadku różnego rodzaju zaburzeń może dochodzić do zwiększenia ilości płynu i/lub zmiany jego składu, badanie ma na celu ustalić możliwą przyczynę zaburzeń. Płyn pobieramy poprzez nakłucie najczęściej bez znieczulenia jeśli zwierze jest spokojne, ewentualnie w lekkiej premedykacji jeśli stan zwierzęcia na to pozwala. W pobranym materiale oceniany jest m.in ciężar właściwy, stężenie białka oraz skład komórkowy. Jesteśmy w stanie stwierdzić czy zbieranie płynu jest konsekwęcją urazu (krew, limfa -pęknięcie naczyń, narządów), zaburzeń dotyczących krążenia krwi np. zwiększone ciśnienie - choroby serca, ucisk różnych mas na duże naczynia krwionośne czy konsekwęcją procesu zapalnego lub nowotworowego na terenie którejś z jam ciała.