Pracujemy w godzinach: Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 22:00, Sobota od 8:00 - 18:00, Niedziela od 10:00 - 18:00
Diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych realizowane w przychodni weterynaryjnej Lupus

Choroby układu oddechowego

Choroby układu oddechowego często występują u pacjentów lekarzy weterynarii. Ogólnie można je podzielić na choroby górnych dróg oddechowych- dotyczą one jamy nosowej i zatok przynosowych, gardła, krtani i tchawicy oraz choroby dolnych dróg oddechowych tj. oskrzeli i płuc oraz opłucnej.

Jedną z częściej występujących jednostek chorobowych u kotów jest astma.

Astma jest odwracalnym skurczem oskrzeli, który prowadzi do zwężenia dróg oddechowych.

 

Rozpoznanie astmy opiera się na wywiadzie, badaniu klinicznym i badaniach dodatkowych przeprowadzanych u kota.

Choroba występuje niezależnie od wieku, płci i rasy, choć predysponowane są koty syjamskie i himalajskie.

Podstawową informacją z wywiadu jest kaszel, ale niektóre koty mogą wykazywać ostrą niewydolność oddechową jako pierwszy objaw.

 

W badaniu klinicznym często opisywana jest duszność wydechowa, nasilony szmer pęcherzykowo - oskrzelowy, świszczenia.

 

W diagnostyce różnicowej pod uwagę należy wziąć następujące choroby:

- choroby serca

- nowotwory

- zapalenia płuc

- ciała obce w dr. oddechowych

- choroby opłucnej

- zakrzep z zatorami płuc

- choroby górnych dr. oddechowych.

 

Cennym badaniem dodatkowym jest rtg klatki piersiowej- pozwala wykluczyć inne choroby, ale należy pamiętać, że obraz radiologiczny u kota z astmą często jest prawidłowy ( jak u zdrowego kota). Do typowych zmian astmatycznych zaliczamy zgrubienie ścian oskrzeli, zwiększoną objętość płuc, co skutkuje spłaszczeniem przepony.

Leczenie astmy u kota polega na stosowaniu leków sterydowych i rozszerzających oskrzela.

W przypadku ostrej niewydolności oddechowej- tzw. ataku astmy- niezbędna jest natychmiastowa interwencja lekarska, polega ona na podaniu szybko działającego leku sterydowego ( najlepiej dożylnie) i tlenoterapii. Niezbędne jest tu zapewnienie spokoju, zminimalizowanie stresu.

Długofalowe leczenie astmy również opiera się na podawaniu leków sterydowych, których dawkę obniża się w miarę wycofywania się objawów klinicznych choroby. Ponadto można stosować leki rozszerzające oskrzela. Koty cierpiące na astmę należy regularnie kontrolować.