Pracujemy w godzinach: Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 22:00, Sobota od 8:00 - 18:00, Niedziela od 10:00 - 18:00
Diangostyka ultrasonograficzna

USG Serca

Badanie echokardiograficzne metodą Dopplera pozwala na ocenę kierunku i prędkości przepływu krwi, a także na określenie modelu przepływu krwi w sercu i dużych naczyniach.Mimo , że metoda jest bardzo wartościowa należy ją interpretować w kontekście informacji uzyskanych z wywiadu,badania klinicznego,osłuchiwania serca,płuc,elektrokardiogramu,badania radiograficznego klatki piersiowej oraz badań krwi pacjenta.